Er is een groeiende interesse naar de effecten van keverbanken en bloemenblokken op insectenpopulaties in agrarisch gebied en een behoefte aan uitleg hierover. Om in deze behoefte te voorzien bieden wij vanaf heden lezingen hierover aan. Wij presenteren hierbij up-to-date resultaten vanuit het insectenonderzoek binnen het Interreg-project PARTRIDGE. Daarnaast kunnen we op maat een lezing aanbieden met adviezen over hoe u deze maatregelen in uw gebied in kunt zetten en van welke subsidiemogelijkheden u gebruik kunt maken.