Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

Ook in stedelijke omgeving kunnen mens en natuur hand in hand samengaan. Juist nieuwbouw of restauratie geven kansen voor het integreren van natuur in gebouwen. Een win-winsituatie voor mens en natuur. Maasarend, Praktisch in ecologie denkt graag met u mee over maatregelen die u kunt treffen ter verbetering van de natuur in gebouwen.

Huisbewonende soorten zoals Gierzwaluwen, Huismussen en diverse soorten vleermuizen zijn afhankelijk van ons mensen voor hun huisvesting. Met wat kleine aanpassingen in de bouw, kunnen wij ook deze dieren de plek geven die ze verdienen. En naast dat het mooie dieren zijn, zijn ze ook nog eens heel nuttig voor ons mensen. Ze vangen grote hoeveelheden muggen, een vleermuis vangt bijvoorbeeld een paar honderd muggen per nacht.

En graag laten wij u zien dat de kosten van deze maatregelen te verwaarlozen zijn, binnen het totale kostenplaatje.

Daarnaast denken wij graag mee over groene daken en gevels, die de biodiversiteit enorm kunnen verhogen, hoosbuien kunnen opvangen en de hittestress doen afnemen.

Maasarend, Praktisch in ecologie kan u hierbij het volgende bieden:

  • Ecologische quickscan zodat u weet voor welke soorten u maatregelen moet of mag treffen;
  • Nader soortspecifiek onderzoek;
  • Advies met betrekking tot het versterken van populaties van beschermde soorten;
  • Advies over diverse praktische (inbouw)maatregelen die u kunt treffen;
  • Advies over vegetatiekeuze, ter bevordering van de biodiversiteit.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om te bekijken wat Maasarend, Praktisch in ecologie voor u kan betekenen op het gebied van natuur inclusief bouwen.

 

Heeft u een vraag betreffende onze diensten?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!