Beleidsplannen en gebiedsvisies

Beleidsplannen en gebiedsvisies

Voor terreineigenaren, beheerders of overheden is het van belang om in een beleidsplan of
gebiedsvisie vast te leggen welke kant ze op willen met een bepaald gebied.
Een gebiedsvisie geeft weer wat het gewenste eindbeeld is voor uw projectgebied en geeft richting
aan ontwikkelingen voor de lange termijn. Maasarend, Praktisch in ecologie stelt aan de hand van uw wensen een
aantrekkelijk vormgegeven gebiedsvisie op, voorzien van visualisaties en onderbouwende tekst.

Deze geeft de kaders voor de concrete uitwerking in bijvoorbeeld een beleidsplan.
In een beleidsplan worden concrete doelstellingen vastgelegd. Deze doelstellingen volgen uit een
vergelijking tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Beleidsplannen worden doorgaans
opgesteld voor een looptijd van vier jaar. Na deze looptijd kunnen de doelstellingen worden
geëvalueerd en wordt er een nieuw beleidsplan voor de volgende periode opgesteld.
Maasarend, Praktisch in ecologie vertaalt uw wensen voor een projectgebied in een aantrekkelijke gebiedsvisie of een
concreet beleidsplan.

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!