Inventarisatie en monitoring

Inventarisatie en monitoring

De aanwezigheid van flora en fauna kan voor u, om verschillende redenen, van belang zijn. Maasarend, Praktisch in ecologie biedt diverse mogelijkheden om dit voor u in beeld te brengen. Onderzoek is uit te voeren via een ecologische effectenstudie , maar wij verzorgen ook specialistische inventarisaties en/of monitoring. Deze kunt u gebruiken voor de diverse aanvragen van subsidie, het evalueren van beheer,  het volgen van ontwikkelingen van beschermde soorten of habitattypen, het toetsen van ingrepen aan de Wet natuurbescherming (2017) en is van belang bij het maken van een beheer- of inrichtingsplan.

Een inventarisatie is een momentopname van de aanwezigheid of aanwijzing tot aanwezigheid van soorten flora en fauna en kan over een aantal maanden verspreid zijn.
Monitoring is de uitgebreide versie van een inventarisatie, hierbij wordt de flora en of fauna of één specifieke soort geïnventariseerd over de periode van een aantal jaren. Hiermee kunnen er uitspraken gedaan worden over trends en ontwikkelingen.

Maasarend, Praktisch in ecologie beschikt over het specialisme van diverse soortgroepen en kan hiervoor een inventarisatie of monitoring aanbieden:

  • Insecten (Kevers, Dag- en Nachtvlinders, Libellen, Wantsen, Bijen)
  • Vleermuizen
  • Vogels
  • Reptielen en amfibieën
  • Water- en Oevervegetatie
  • Bodemfauna
  • Zoogdieren
  • Bomen
  • Exoten
  • Inheemse flora

 

U ontvangt een digitale rapportage, met daarin kaart- en beeldmateriaal.

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!