Amfibiën & reptielen

Amfibieën,  reptielen & watervegetatie

De openbare ruimte is continu in ontwikkeling en hierbij moet rekening worden gehouden met de Wet natuurbescherming (2017). Diverse amfibieën, reptielen en water- en oevervegetatie behoeven extra aandacht vanuit deze wet en genieten landelijke of Europese bescherming. Om te zorgen dat uw plannen geen vertraging oplopen, is het van belang dat u tijdig nadenkt over het laten uitvoeren van ecologisch onderzoek.

Het is verplicht om de aan- of afwezigheid van beschermde soorten vast te stellen en hun verspreiding en gebruiksfuncties binnen het projectgebied en de directe omgeving in kaart te brengen. Maasarend, Praktisch in ecologie is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek door middel van eDNA bemonstering. Met behulp van eDNA onderzoek wordt de aan- of afwezigheid van soorten aangetoond. Ten opzichte van klassieke inventarisaties is het opsporen van soorten met behulp van eDNA onderzoek kosten- en tijdsefficiënt.

Aanvullend op het eDNA onderzoek kan Maasarend, Praktisch in ecologie ook klassieke inventarisaties naar amfibieën en reptielen voor u uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als u in het kader van Natura 2000 doelstellingen of soortgerichte beschermingsplannen de verspreiding en grootte van populaties wilt monitoren.

Maasarend, Praktisch in ecologie kan u hierbij het volgende bieden:

  • Ecologische quickscan;
  • Nader soortspecifiek onderzoek;
  • Advies met betrekking tot praktische compenserende en mitigerende maatregelen;
  • Begeleiding bij het werken met een gedragscode;
  • Begeleiding bij een ontheffingsaanvraag;
  • Ecologische herinrichtingsmogelijkheden opstellen;
  • Advies met betrekking tot het versterken van populaties van beschermde soorten.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om te bekijken wat Maasarend, Praktisch in ecologie voor u kan betekenen op het gebied van de Wet Natuurbescherming (2017) met betrekking tot amfibieën en reptielen.

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!