Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht gegaan.
Deze wet is een samenvoeging van en aanpassing op de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Rijksoverheid heeft besloten dat het duidelijker en eenvoudiger moet worden met één wet en daarin minder regels.

Zodra u plannen heeft voor activiteiten met betrekking tot natuur, dan krijgt u te maken met deze Wet natuurbescherming 2017.
Maasarend, Praktisch in ecologie kan u van dienst zijn met het uitzoeken wat voor u van toepassing is gezien de Wet natuurbescherming en bij het aanvragen van vergunningen.
Natuurlijk kunnen wij ook vooronderzoeken doen en effectanalyses.

Is in uw plangebied Natura 2000 van toepassing, ook dan kunnen wij u van dienst zijn met de benodigde kennis, onderzoeken en analyses.

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!