Ruimtelijke ontwikkeling en ecologie

Ruimtelijke ontwikkeling en ecologie

De openbare ruimte is continu in ontwikkeling en hierbij moet in het kader van de Wet natuurbescherming (2017) rekening worden gehouden met de ecologische gevolgen van de ruimtelijke ontwikkeling. Door middel van deze wet wordt de instandhouding van flora, fauna en bijzondere natuurgebieden gewaarborgd. Voor een aantal soorten of gebieden geldt een extra bescherming en hiermee moet rekening gehouden worden bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. Dit is het geval bij de herinrichting of renovatie van gebouwen, van groenstructuren, van waterpartijen of van ontwikkelingen in of nabij Natura 2000 gebieden.

Met de volgende beschermde soorten of soortgroepen moet rekening gehouden worden:

Gebouwen Groenstructuren Waterpartijen
Vleermuizen Vleermuizen Vleermuizen
Uilen Uilen Diverse vogels
Huismussen Boommarters Vogelnesten
Gierzwaluwen Eekhoorns Diverse amfibieën
Steenmarters Diverse vogels Diverse libellen
Muurplanten Vogelnesten Diverse vissen

 

Maasarend, Praktisch in ecologie is gespecialiseerd in het zoeken naar win-win situaties, zodat uw ruimtelijke ontwikkeling en ecologische winst hand in hand kunnen gaan.

Maasarend, Praktisch in ecologie kan u hierbij het volgende bieden:

  • Ecologische quickscan;
  • Nader soortspecifiek onderzoek;
  • Advies met betrekking tot compenserende en mitigerende maatregelen;
  • Begeleiding bij het werken met een gedragscode;
  • Begeleiding bij een ontheffingsaanvraag;
  • Ecologische herinrichtingsmogelijkheden;
  • Advies over natuurinclusief bouwen;
  • Gebiedsgerichte soortmanagementplannen;
  • Advies met betrekking tot het versterken van populaties van beschermde soorten.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om te bekijken wat Maasarend, Praktisch in ecologie voor u kan betekenen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en ecologie.

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!