Beheeradviezen

Beheeradviezen

Maasarend, Praktisch in ecologie wil u graag voorzien van praktische en uitvoerbare beheerplannen en -adviezen. Wij kunnen u helpen om het bestaand beheer te evalueren of om een beheerstrategie op te stellen. Deze beheerstrategie kan opgesteld worden voor een bestaand gebied of voor een nieuw in te richten gebied. 

In de door ons opgestelde beheerplannen vertalen wij uw visie naar concrete doelstellingen en praktische tips. Of het nu gaat om het beheer van een compleet natuurgebied, een bepaald vegetatietype of gericht op een specifieke soort, wij maken een beheeradvies op maat voor u.

Stedelijke omgeving

In stedelijk gebied kunnen wij u voorzien van praktische adviezen ten aanzien van beheer en onderhoud. Maasarend, Praktisch in ecologie geeft advies over o.a. het onderhoud van bomen en over ecologisch bermbeheer. Hierbij staan voor ons veiligheid, het benutten van kansen voor biodiversiteit en het geven van realistische adviezen voorop. Daarnaast bieden wij ecologische begeleiding en toezicht ter plaatse tijdens uitvoering van werkzaamheden.

Agrarisch gebied

Maasarend, Praktisch in ecologie voorziet u graag van ecologische beheeradviezen in agrarisch gebied, zoals de aanleg van keverbanken en bloemenblokken. Wij streven hierbij naar een goede balans tussen een optimale bedrijfsvoering voor de agrariër en het maximaal benutten van kansen voor de natuur. Maasarend, Praktisch in ecologie beschikt over een ruime kennis met betrekking tot het stimuleren van insecten voor natuurlijke plaagbestrijding, bodemleven, akkerflora, akkervogels en de inzet van eenvoudige ingrepen met een hoog ecologisch resultaat.
Wij kunnen deze kennis vertalen in praktische tips waarbij agrarische opbrengsten en ecologie elkaar aanvullen en versterken.

Natuurgebieden

Bestaande of nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn in Nederland afhankelijk van een goed beheer. Graag denken wij met u mee over de visie die u heeft voor het betreffende gebied. Aan de hand van uw wensen en ideeën maken wij een passend beheeradvies, waarbij de toekomst van het natuurgebied wordt gewaarborgd.
Gaat het over een uiterwaard, een bosperceel, natte natuur, een klein perceel in uw gemeente of een park dat aan natuureisen mag gaan voldoen, bij Maasarend, Praktisch in ecologie bent u aan het juiste adres voor het beheeradvies.

Heeft u een vraag betreffende onze diensten?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!