Kleurkeur en exotenproblematiek

Exotenproblematiek en Kleurkeur

Exoten zijn organismen die van oorsprong niet in Nederland voorkomen, maar door menselijke handelen ons land bereiken. Exoten liften bijvoorbeeld mee in de bagage of de auto van terugkerende vakantiegangers, in ballastwater van schepen of op geïmporteerde goederenuit verre landen. Het toenemende transport van zowel goederen als personen zorgt ervoor dat uitheemse planten, dieren, parasieten en ziektes zich steeds makkelijker kunnen verspreiden.

De meeste geïntroduceerde uitheemse soorten vestigen zich niet definitief of leveren geen problemen op voor de natuur, economie en/of volksgezondheid. In het geval dat er wel nadelige effecten zijn spreken we van invasieve exoten. Deze invasieve exoten laten na vestiging een explosieve toename zien en kunnen o.a. inheemse soorten verdringen, oogsten laten mislukken of nieuwe ziektes verspreiden. De Coloradokever kan aardappeloogsten ernstige schade toebrengen. En de van oorsprong Australische plantensoort Watercrassula kan zulke dichte tapijten vormen dat er geen ruimte over blijft voor inheemse watervegetatie. Op het land verdringen soorten als Reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop de inheemse vegetatie.

Een constructieve bijdrage aan het behoud van de Nederlandse biodiversiteit is Kleurkeur.
Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen. Wanneer bermen goed worden beheerd, kan de kwaliteit van de aanwezige natuur aanzienlijk verbeteren. Alle bermen tezamen vormen het grootste natuurgebied van Nederland. Zij zijn heel belangrijk voor plant en dier als leefgebied, met name bloemrijke bermen kunnen helpen om de afname van vlinders en bijen te stoppen.
Kleurkeur staat voor goed (maai)beheer van bermen en groenstroken.

De specialismen van Maasarend, Praktisch in ecologie zijn o.a. ondersteuning en advies bij de aanpak van invasieve exoten en Kleurkeur beheer. Wij kunnen voor u:

Maak een vrijblijvende afspraak met ons, om te horen wat we voor u kunnen doen met betrekking tot de aanpak van invasieve exoten en/of Kleurkeur.

 

 

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!