Insecten in stedelijk en agrarisch gebied

Insecten in stedelijk en agrarisch gebied

Het is slecht gesteld met de insectenstand in Nederland en er heeft in de afgelopen jaren een enorme achteruitgang plaats gevonden. Door veranderingen in het agrarisch gebied, zijn insecten voor een groot deel afhankelijk van de stedelijke omgeving en van kleine natuurreservaten.

Maasarend, Praktisch in ecologie is gespecialiseerd in de verhoging van de aantallen en biodiversiteit van insecten in stedelijk en agrarisch gebied.
Graag denken wij met u mee wat er mogelijk is in uw situatie, ter bevordering van de insectenstand. Renovatie- en herinrichtingsprojecten, de ontwikkeling van tijdelijke of nieuwe natuur zijn bij uitstek geschikt om klein-, of grootschalige maatregelen aan te leggen ter verbetering van de biodiversiteit van insecten.
Bevorderende maatregelen voor insecten zorgen voor een verbetering van de gehele biodiversiteit. Insecten vormen de basis van de biodiversiteit als bestuivers, plaagbestrijders en als voedsel voor andere fauna.

Wat kunnen wij u bieden:

  • Op maat advies voor insecten bevorderende maatregelen, die passen binnen de ruimte en het budget dat hiervoor beschikbaar is in uw project of gemeente;
  • Wij werken samen met de leveranciers en/of aannemers van uw voorkeur voor de aanleg van de maatregelen en de levering van bomen, planten en/of zaden;
  • Voorlichting aan bewoners, door middel van brochures en/of informatieavonden;
  • Begeleiding tijdens de aanleg aan uw eigen groendienst en/of aannemer;
  • Uitleg over het beheer aan uw eigen groendienst en/of aannemer;
  • Training: Hoe communiceer ik naar mijn betrokkenen of bewoners over insecten (op ieder niveau);
  • Opzetten van een participatie project met bewoners van uw gemeente rondom insecten en de eerste opstart hier van;
  • Monitoring van de effecten van de genomen maatregelen.

Maak een vrijblijvende afspraak met ons, om te horen wat we voor uw project kunnen doen met betrekking tot insecten en daarmee de gehele biodiversiteit!

 

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!