Vleermuizen & gebouwbewonende soorten

Vleermuizen en andere gebouwbewonende soorten

De openbare ruimte is continu in ontwikkeling en hierbij moet rekening worden gehouden met de Wet natuurbescherming (2017).
Een aantal gebouwbewonende soorten, zoals vleermuizen, Huismussen en Gierzwaluwen behoeft extra aandacht vanuit de Wet Natuurbescherming.

Bij de ontwikkeling van bouw- of renovatieplannen is het noodzakelijk om tijdig rekening te houden met vleermuizen, Huismussen en Gierzwaluwen. Het is verplicht om de aan- of afwezigheid van deze dieren vast te stellen en hun eventuele vliegroutes, foerageergebieden en verblijfplaatsen in kaart te brengen.
Worden deze dieren niet aangetroffen, dan is het eenvoudig en kunt u verder aan de slag. In het geval zij wel worden aangetroffen, dan zijn er vele wegen om tot een oplossing te komen, waarbij mens en dier samen kunnen gaan zonder problemen. Cruciaal is wel dat u tijdig aan deze dieren denkt, anders kunnen uw plannen vertraging oplopen.

Maasarend, Praktisch in ecologie kan u hierbij het volgende bieden:

  • Ecologische quickscan;
  • Nader soortspecifiek onderzoek;
  • Advies met betrekking tot praktische compenserende en mitigerende maatregelen;
  • Advies bij compenserende maatregelen tijdens de werkzaamheden, zoals het plaatsen van tijdelijke boombakken;
  • Begeleiding bij het werken met een gedragscode;
  • Begeleiding bij een ontheffingsaanvraag;
  • Ecologische herinrichtingsmogelijkheden;
  • Advies over natuurinclusief bouwen;
  • Gebiedsgerichte soortmanagementplannen;
  • Advies met betrekking tot het versterken van populaties van beschermde soorten.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om te bekijken wat Maasarend, Praktisch in ecologie voor u kan betekenen op het gebied van de Wet natuurbescherming (2017) met betrekking tot gebouwbewonende soorten.

 

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!