Dit is niet de meest zeldzame orchidee van ons land en ook niet de meest in het oog springende. Toch werd ecoloog Dennis Maas blij bij het zien van deze bloeiende Brede wespenorchis. Deze stadse orchidee werd aangetroffen tijdens een grootschalige inventarisatie van bermen en sloten.

Tijdens deze inventarisatie wordt alle beschermde flora en fauna in beeld gebracht, aangevuld met enkele niet beschermde doelsoorten. Behalve de verspreiding van gewenste soorten brengen we de verspreiding van exoten en ongewenste, agressieve woekeraars in beeld.