Vorige week was het een mooie periode om patrijzen waar te nemen. In de sneeuw zijn ze, zelfs als ze zich drukken, goed zichtbaar. Onze ecoloog Dennis Maas kwam een groep van zeven individuen, een zogeheten klucht, tegen in een poldergebied waar de plaatselijke agrarische natuurvereniging vogelakkers heeft aangelegd. Hier vinden patrijzen en andere akkervogels jaarrond dekking, voedsel en nestgelegenheid in het broedseizoen. Binnenkort vallen dit soort kluchten uiteen en nemen de broedkoppels hun territoria in. Tot die tijd is het nog even genieten van de winterse samenscholing, zeker als er sneeuw ligt.