Sinds deze week zijn wij gestart met een onderzoek naar kleine marterachtigen in verband met de herinrichting van een gebied. Na deze herinrichting komt er veel geschikt leefgebied voor allerlei soorten bij, waaronder voor Wezel, Hermelijn en Bunzing.

Het onderzoek nu is erop gericht om te achterhalen of deze soorten nu al gebruik maken van het gebied. Om de soorten op te sporen maken wij gebruik van een combinatie van methodieken. We speuren het gebied af naar keutels van kleine marterachtigen, zodat in het laboratorium met behulp van eDNA analyse de soort kan worden vastgesteld. Daarnaast maken we gebruik van losse cameravallen en marterboxen met cameravallen. Met behulp van een lokstof wordt de trefkans verhoogd.

Over zes weken hopen we mooie beelden te hebben gevangen en aan te tonen dat de herinrichting ook voor deze soorten winst op zal leveren.