Het is slecht gesteld met de insectenstand in Nederland en er heeft in de afgelopen jaren een enorme achteruitgang plaats gevonden. Insecten vormen de basis van de biodiversiteit als bestuivers, plaagbestijders en als voedsel voor andere fauna.

Door veranderingen in het agrarisch gebied, zijn insecten voor een groot deel afhankelijk van de stedelijke omgeving.

Maasarend, Praktisch in ecologie! is gespecialiseerd in de verhoging van de aantallen en biodiversiteit van insecten in stedelijk en agrarisch gebied.
Graag denken wij met u mee wat er mogelijk is in uw gemeente, ter bevordering van de insectenstand.
Renovatie, herinrichting, tijdelijke natuur en nieuwe aanleg zijn bij uitstek geschikt om klein-, of grootschalige maatregelen aan te leggen ter verbetering van de biodiversiteit van insecten.
Bevorderende maatregelen voor insecten zorgen doorgaans voor een verbetering van de gehele biodiversiteit in gemeenten.

Wat kunnen wij u bieden:

  • Op maat advies voor insectenbevorderende maatregelen, die passen binnen uw gemeente en de ruimte en het budget dat hiervoor beschikbaar is;
  • Wij werken hierin samen met de leveranciers en/of aannemers van uw voorkeur;
  • Voorlichting aan bewoners, door middel van brochures en/of informatieavonden;
  • Begeleiding tijdens de aanleg aan uw eigen groendienst en/of aannemer;
  • Uitleg over het beheer aan uw eigen groendienst en/of aannemer;
  • Training: Hoe communiceer ik naar mijn bewoners over insecten (op ieder niveau);
  • Opzetten van een participatie project met bewoners rondom insecten en de eerste opstart hier van;
  • Monitoring van de effecten van de genomen maatregelen.

Wat bieden wij u niet:

  • Aanleg van de maatregelen;
  • Levering van bomen, planten en/of zaden.

Maak een vrijblijvende afspraak met ons, om te horen wat úw gemeente kan doen voor  de insecten en dus de gehele biodiversiteit!