Op 22 juni hebben wij een presentatie gegeven bij het Brabants Landschap over het insectenonderzoek binnen Interreg-project PARTRIDGE. We hebben een terugblik gegeven op het onderzoeksjaar 2017 en een blik op de eerste resultaten van 2018.

De eerste meetmomenten van dit jaar, die wij hebben uitgevoerd met de hulp van diverse enthousiaste studenten, tonen aan dat er duidelijke verschillen waar te nemen zijn met de eerste meetmomenten in 2017. Met name op de keverbanken is sprake van een explosieve toename van het aantal insecten, van gemiddeld 4 per bodemval in 2017 naar gemiddeld 60 per bodemval in 2018. De keverbanken scoren hoger dan de bloemenblokken afzonderlijk. De onderzochte keverbanken zijn aangelegd in combinatie met een bloemenblok. De hogere aantallen insecten op de keverbanken geven een aanwijzing dat een combinatie van maatregelen een stapeling van positieve effecten geeft.

Via onderstaande link is een persbericht van het Brabants Landschap te lezen over het onderzoek.

https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/meer-insecten-door-partridge-maatregelen/