Het insectenonderzoek bij de keverbanken en bloemenblokken in het Interreg-project PARTRIDGE is in volle gang. Samen met studenten zijn wij aan de slag om insecten te inventariseren met behulp van bodemvallen, klopmonsters en zichtwaarnemingen. De eerste resultaten van het tweede jaar na aanleg zien er meer dan veelbelovend uit! Het geeft veel energie om samen met enthousiaste agrariërs en studenten te mogen werken aan de verhoging van de biodiversiteit op landbouwgrond.