Referenties

Beheerplan Natuurvriendelijke oevers en educatief programma in het kader van Boomfeestdag.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

2019 Krimpen aan den IJssel

Analyse data vogeltellingen in het kader van Meetnet Agrarische Soorten.

Brabants Landschap

2019 Diverse kerngebieden in Noord-Brabant

Vleermuis- en gierzwaluwinventarisaties

Gemeente Eindhoven

2019-2020 Eindhoven

DNA verspreidingsonderzoek en adviesrapportage met betrekking tot Kamsalamander.

Gemeente Utrecht

2019 Landgoederen Amelisweerd & Rhijnauwen

Ecologische quick scan bij een te slopen pand met bijgebouwen.

Buro SRO

Doesburg 2018

Insectenonderzoek in het kader van Interreg-project PARTRIDGE

Brabants Landschap

2017-2021 Polder Oude Doorn

Ecologische quickscan, onderzoek boomholtes en vleermuisinventarisaties

Arbor Consultancy BV

2018-2020 Diverse locaties

Vervolgonderzoeken naar o.a. vleermuizen, huismus en gierzwaluw bij een te slopen pand

Reinbouw BV

2018 Doesburg

Ecologisch onderzoek bij boomholtes voorafgaande aan kap

Gemeente Scherpenzeel

2018 Scherpenzeel

Vleermuis- en gierzwaluwinventarisaties in stedelijk gebied

VanderHelm Bedrijven B.V.

2018 Diverse locaties in Zuid-Holland

Heeft u een vraag betreffende onze diensten of specialismen?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!